Polityka Prywatności

Administratorem strony jest Kamil Nawrocki, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą EFINS Kamil Nawrocki, adres ul. Marszałkowska 58, 00-545 Warszawa NIP: 5322026077

W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z polityką prywatności, w każdej chwili można skontaktować się ze nami, wysyłając wiadomość na adres biuro@efins.pl

Obowiązek informacyjny:

Zgodnie z przepisami prawa EFINS Kamil Nawrocki adres w Warszawie przy ulicy Marszałkowskiej 58, 00-545 Warszawa (dalej „EFINS”) jest Administratorem Państwa Danych Osobowych. Co to oznacza? Oznacza to, że Państwa Dane Osobowe są przetwarzane przez EFINS w związku z zawieranymi umowami oraz zgodnie z przepisami prawa. W strukturach EFINS będzie możliwość skontaktowania się z INSPEKTOREM OCHRONY DANYCH (dalej „IOD”) za pośrednictwem e-maila iod@efins.pl

Wprowadzenie:
• Korzystamy z narzędzi analitycznych, takich jak Google Analytics, które zbierają anonimowe informacje na temat Państwa odwiedzin serwisu, takie jak podstrony, które Państwo wyświetlili, czas, jaki Państwo spędzili w serwisie czy przejścia pomiędzy poszczególnymi podstronami.
• Korzystamy z narzędzi remarketingowych, takich jak Facebook Pixel i Google AdWords, które pozwalają wyświetlać Ci reklamy zachęcające do powrotu na stronę w celu podjęcia jakiegoś działania.
• W ramach strony dostępne są funkcje społecznościowe, takie jak przyciski służące do udostępniania treści w serwisach społecznościowych, likeboxy, czy też materiały embedowane z serwisów zewnętrznych. Korzystanie z tych funkcji wymaga akceptacji plików cookies podmiotów trzecich, takich jak Facebook czy YouTube.
• Wykorzystujemy pliki cookies, byś mógł w sposób komfortowy korzystać ze strony i kursów i szkoleń dostępnych na stronie.

Okres przetwarzania Danych Osobowych:

• Realizacja umowy – przetwarzane będą przez okres trwania umowy, a po jej zakończeniu przez okres przedawnienia wszelkich roszczeń, o których mowa w kodeksie cywilnym,
• Prowadzenia sprawozdawczości finansowej oraz wystawiania faktur – przetwarzane będą przez okres 5 lat liczonych od zakończenia roku obrachunkowego, w którym wystawiono dokument finansowy,
• Dochodzenia roszczeń – przetwarzane będą aż do czasu przedawnienia się roszczeń, o których mowa w kodeksie cywilnym,
• Realizacji uprawnień reklamacyjnych – przetwarzane będą przez okres trwania umowy, a po jej zakończeniu przez okres przedawnienia wszelkich roszczeń, o których mowa w kodeksie cywilnym,
• Realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa – przetwarzane będą do czasu wypełnienia tych obowiązków,
• W wewnętrznych celach administracyjnych – przetwarzane będą do czasu wypełnienia prawnie usprawiedliwionych interesów EFINS Kamil Nawrocki lub do czasu zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą;
• Marketingu bezpośredniego – przetwarzane będą do czasu zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą.

Kontakt e-mailowy i/lub za pomocą formularza kontaktowego:

Kontaktując się ze nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, w sposób naturalny przekazują Państwo nam swój adres e-mail jako adres nadawcy wiadomości. Ponadto, w treści wiadomości możesz zawrzeć również inne dane osobowe. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w takim przypadku jest Państwa zgoda wynikająca z zainicjowania ze mną kontaktu.
Państwa dane osobowe przekazywane nam w ramach kontaktu e-mailowego przetwarzane są wyłącznie w celu obsługi Państwa zapytania. Treść korespondencji może podlegać archiwizacji. Korespondencja przechowywana jest na serwerze skrzynki pocztowej.

W związku z przetwarzaniem przeze EFINS Kamil Nawrocki Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące uprawnienia:

1. Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli uprzednio wyraziłeś taką zgodę,
2. Prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
3. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
4. Prawo do przenoszenia danych,
5. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem przeze mnie danych osobowych.
Powyższe uprawnienia możesz realizować zgodnie z zasadami opisanymi w art. 16 – 21 RODO, kontaktując się ze mną pod adresem biuro@efins.pl. EFINS może odmówić Państwu realizacji niektórych uprawnień spośród wskazanych powyżej w sytuacji, w której realizacja danego uprawnienia stałaby w sprzeczności z uzasadnionym celem przetwarzania przeze EFINS danych.
Gwarantujemy Państwu poufność wszelkich przekazanych danych osobowych. Zapewniam podjęcie wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez przepisy o ochronie danych osobowych. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.
Zobowiązuje się, że przy przetwarzaniu danych osobowych zostaną zastosowane środki techniczne i organizacyjne, zapewniające ochronę tych danych w zakresie wynikającym z RODO, Ustawy o Danych oraz przepisów do nich wykonawczych, w szczególności zaś zobowiązuje się zabezpieczyć Państwa dane osobowe przed, przypadkowymi lub będącymi wynikiem naruszenia prawa:
• utratą;
• udostępnieniem osobom nieupoważnionym, w szczególności gdy przetwarzanie danych zostaje dokonane w sieci internetowej;
• zabraniem przez osobę nieuprawnioną;
• kopiowaniem;
• uszkodzeniem;
• zmianą;
• zniszczeniem;
• fałszerstwem;
• innym nieuprawnionym wykorzystaniem, czy przetwarzaniem.

Oświadczamy, że spełniamy wszystkie wymagania wynikające z RODO, Ustawy o Danych, w szczególności, iż zgodnie z art. 32 RODO oraz art. 31 ust. 2 Ustawy o Danych podjąłem środki zabezpieczające zbiory danych, o których mowa w art. 4 pkt 6) RODO oraz art. 36 – art. 39 Ustawy o Danych oraz spełniam wymagania określone w przepisach, o których mowa w art. 39a Ustawy o Danych. w zakresie których przestrzegania ponosi odpowiedzialność taką jak administrator danych.

Pliki cookies i inne technologie śledzące:

Strona www.efins.pl podobnie jak niemal wszystkie inne strony internetowe, wykorzystuje pliki cookies, by zapewnić Państwu najlepsze doświadczenia związane z korzystaniem z niej. Cookies to niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na Państwa urządzeniu końcowym (np. komputerze, tablecie, smartfonie), które mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny.
Cookies pozwalają nam:
• zapewnić prawidłowe funkcjonowanie strony jakiego oczekujesz,
• pamiętać Państwa ustawienia podczas i pomiędzy wizytami na stronie
• poprawić szybkość i bezpieczeństwo korzystania ze strony,
• umożliwiać Państwu udostępnianie treści w serwisach społecznościowych,
• umożliwiać Państwu odtwarzanie treści pochodzących z serwisów zewnętrznych,
• ulepszać funkcje dostępne dla Państwa w ramach strony,
• korzystać z narzędzi marketingowych,

Podczas wizyty w serwisie wyświetlana jest Państwu informacja na temat stosowania plików cookies. Pozostanie na stronie oznacza, że wyrażają Państwo zgodę na wykorzystywanie plików cookies zgodnie z postanowieniami swojej przeglądarki oraz niniejszej polityki prywatności. Zgodę zawsze mogą Państwo wycofać, usuwając pliki cookies oraz zmieniając ustawienia plików cookies w Państwa  przeglądarce. Proszę pamiętać jednak, że wyłączenie plików cookies może powodować trudności w korzystaniu z serwisu, jak również z wielu innych stron internetowych, które stosują cookies.Pliki cookies można podzielić na własne oraz pochodzące od podmiotów trzecich. Jeżeli chodzi o cookies własne, wykorzystuję je w celu prawidłowego działania strony, a w szczególności w następujących celach:
• prawidłowe działanie koszyka i procesu zamówienia,
• określenie, czy są Państwo zalogowany, czy nie,
• pamiętanie Państwa zalogowania,
• odnotowanie faktu akceptacji regulaminu.

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

©2019 EFINS KAMIL NAWROCKI

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki